Възстановяване на акциз за гориво

Цените на горивата, както и една голяма част от акцизите представляват най-големия разход за една транспортна фирма. Понастоящем акцизният данък може да бъде възстановен в седем държави в Европа.

Madison е единственият участник на пазара, който възстановява акцизния данък от всички дължави, където това е законно възможно.

Възстановяване на акциз за гориво Възстановяване на акциз за гориво
  • Ние ще поемем бремето на административното обслужване от вашите плещи: ще оптимизираме вашето данъчно облагане без допълнително разходи за труд.
  • Нашите цени са конкурентни и прозрачни: независимо от коя държава ще бъде върнат данъка, нашата еднократна такса прави изчисленията много лесни.
  • Контролирайте вашите обороти: проверявайте редовно състоянието на вашите заявки с помощта на безплатната програма на Madison.
  • Ние непрекъснато следим текущите заявки до момента на тяхното изплащане, така че вие да можете да получите парите си в най-кратки срокове.
  • Ние сме независими от доставчиците на карти за гориво – но сме надежден партньор за тях.
  • Нашите специалисти имат задълбочени познания по данъчно законодателство на всяка от държавите членки на ЕС и ние имаме пряка връзка с местните власти във всяка от тях.
  • Нашият екип от специалисти по обслужването ви предлага услуги и консултации на редица чужди езици.
Държава Възможности за възстановяване*
Белгия След регистрация
Испания След регистрация
Италия Налична е и обратна услуга
Португалия Моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти
Румъния Моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти
Словения Моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти
Унгария След регистрация
Франция Налична е и обратна услуга

* Само за информативни цели. За повече подробности, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Назад

ПОИСКАЙ ОФЕРТА