Zástupkyně společnosti Madison, Vám představuje služby v oblasti vrácení DPH a spotřební daně pro mezinárodní silniční dopravce.

1. Můžete v úvodu našeho rozhovoru přiblížit čtenářům vaši společnost?

Společnost MADISON se pohybuje v oboru již od roku 2001 a specializuje se na refundace – tedy vrácení DPH a spotřební daně, které dopravci zaplatili v rámci svých cest v zahraničí. Jedná se zejména o nákup pohonných hmot a mýtného, případně o další úhrady spojené s činností dopravce. Madison úspěšně refunduje DPH a spotřební daň nejen svým českým, ale i zahraničním klientům.

2. Jaké konkrétní služby můžete dopravcům nabídnout?

Poskytujeme služby jak tuzemským, tak zahraničním dopravcům působícím po celé Evropě, kteří mohou přes naší společnost žádat o vrácení DPH z celé EU + Norska a Švýcarska a o vrácení spotřební daně.

V rámci refundace DPH si naši klienti mohou vybrat z několika typů služeb, které se navzájem liší zejména rychlostí výplaty DPH. Zajímavá může být možnost zvolit si pro každou cílovou zemi jinou službu a měnit ji podle aktuální ekonomické situace firmy.

Spotřební daň z nafty je v současnosti možné refundovat v šesti evropských státech – Belgii, Francii, Itálii, Slovinsku, Maďarsku a Španělsku – a společnost Madison zajišťuje refundaci z každého z nich. Na rozdíl od refundace DPH, která je stanovena a ošetřena směrnicí EU, spadá refundace spotřební daně plně do kompetence jednotlivých členských států. Proto je počet států, které ji umožňují, proměnlivý, stejně jako podmínky, za kterých je o refundaci možné požádat. Liší se např. období, za něž je možné žádat, doba zpracování žádosti celními úřady, a navíc i technické či formální požadavky.

Z níže uvedeného grafu je zřejmé, o kolik může dopravce snížit náklady na tankování, pokud ve výše jmenovaných zemích využije možnost jak vrácení DPH, tak spotřební daně.

edcz
3. Jaké účetní doklady akceptujete?

Madison je nezávislá společnost a právě nezávislost je v oblasti refundování klíčovou výhodou. Naši klienti mohou kombinovat libovolné množství tankovacích karet a využívat služeb různých dodavatelů palubních jednotek podle jejich aktuální potřeby. Nezávislost Madisonu na kartových společnostech umožňuje nabízet klientům komplexní službu ve zpracování faktur od všech vystavovatelů, a dokonce i hotovostních dokladů. Pro naše stálé klienty zajišťujeme i výměnu hotovostních dokladů, které nejsou akceptovány finačními úřady v jednotlivých zemích, za řádné faktury, které lze předložit pro vrácení DPH.

4. Jaké náklady nese autodopravce za služby poskytnuté vaší společností?

Společnost Madison využívá jednoduchý a průhledný systém provizí za řešení refundací v návaznosti na vybraný typ služby, který spočívá v aplikování jednotného poplatku ve všech zemích, z kterých žádáte o vrácení daně. Díky našemu online systému si naši klienti z pohodlí jejich kanceláře mohou jednoduše spočítát částku, kterou mohou očekávat k výplatě.

5. Proč by si naši čtenáři měli vybrat právě Madison pro refundaci DPH a spotřební daně?

MADISON se velmi orientuje na potřeby svých zákazníků a neustále pracuje na zkvalitnění svých služeb, což dokazuje i zapojení MADISONU do certifikačního procesu ISO 9001 a ISO 27001. Vedle toho se snažíme v zájmu našich klientů navazovat vztahy i s jinými odborníky specializujícími se na dopravní trh. Našim cílem je poskytnout dopravcům širší podporu v rámci jejich působení. To nám umožňuje např. partnerství se společností SATUM, která patřímezi přední makléřské pojišťovací společnosti v České republice.

Pro další informace můžete kontaktovat:

tel: +420 246 030 430
email: info@madison-vat.com

Zpět

Zeptejte se na cenovou nabídku na míru ještě dnes