Refundace DPH

Silniční nákladní doprava je páteří obchodního života. Dopravní společnosti musejí využívat veškeré dostupné zdroje, aby udržely podnikovou ekonomiku v chodu.

Nejdražší položku mezi vynakládanými zdroji jednoznačně představuje palivo. Madison vám umožní získat zpět DPH z pohonných hmot zaplacené v rámci celé Evropské unie, Norska a Švýcarska.

Refundace DPH Refundace DPH
  • Sejmeme z Vašich ramen zátěž spojenou s administrací: optimalizujte svou daňovou zátěž bez dodatečných mzdových nákladů.
  • Naše ceny jsou konkurenceschopné a transparentní: nezáleží na tom, z jaké země je daň žádána, díky našemu jednotnému poplatku si jednoduše spočítáte cenu.
  • Vyberte si pro každou zemi jiný druh refundace – a čtvrtletně jej změňte, pokud chcete!
  • Kromě vrácení DPH z paliv zařizujeme refundaci DPH i z mýtného, z poplatků za trajekty, z ubytování a z nákladů na opravy vozidel.
  • Sledujte své cash flow: kontrolujte stav svých žádostí prostřednictvím našeho bezplatného eMadison web monitoringu.
  • Průběžně sledujeme stav podaných žádostí, dokud nejsou vyplaceny, takže své peníze získáte zpět v nejkratším možném termínu.
  • Jsem nezávislí na poskytovatelích tankovacích karet – zato jsme jejich spolehlivým partnerem.
  • Naši specialisté mají hlubokou znalost daňových předpisů platných v dotčených zemích a jsou v přímém kontaktu s mísními úřady.
  • Náš expertní zákaznický servis poskytuje podporu a poradenství v řadě jazyků.
Typ služby Normální Předfinancování Netto fakturace
Vlastnosti Lze zvolit různé typy služeb i podle jednotlivých zemí
Roční nebo čtvrtletní vrácení Čtvrtletní vrácení Měsíční vrácení
Vrácení daně dle intervalů finančních

úřadů

Vrácení daně v následujícím měsíci po

ukončení čtvrtletí

Vrácení daně v následujícím měsíci

po obdržení faktury, ale před

podáním žádosti daňovému orgánu

Nejvyšší možná částka vráceného

DPH při minimálních nákladech

Optimalizuje podnikové peněžní toky Kontinuální likvidita
Možnost vrácení DPH i při nižších

částkách

Akceptování hotovostních bločků
Tuto službu lze využít jak u vrácení

DPH, tak u spotřební daně

Dostupnost Všechny země EU,

Norsko a Švýcarsko

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko,

Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko,

Maďarsko, Německo, Rakousko,

Řecko, Španělsko, Slovensko,

Slovinsko, Velká Británie

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko,

Lotyšsko, Litva, Lucembursko,

Německo, Rakousko, Řecko,

Španělsko, Slovensko, Slovinsko,

Velká Británie

Min. částka DPH/

země/žádost

400 eur za každé čtvrtletí

nebo 50 eur za rok

400 eur za každé čtvrtletí 200 eur měsíčně

Zpět

Zeptejte se na cenovou nabídku na míru ještě dnes