Firma MADISON chciałaby zaprezentować Państwu usługi zwrotu podatku VAT oraz podatku akcyzowego oferowane międzynarodowym przewoźnikom drogowym.

1. Czy na wstępie mogłaby Pani przedstawić czytelnikom Pani firmę?

Firma MADISON obecna jest na rynku już od 2001 roku, a jej specjalnością są zwroty podatku VAT oraz podatku akcyzowego, który przewoźnicy musieli opłacić w ramach podróży zagranicznych. Chodzi przede wszystkim o zakup paliwa, a także o opłaty drogowe i inne płatności związane z działalnością przewoźnika. MADISON z powodzeniem dokonuje zwrotów podatku VAT i akcyzy nie tylko swoim czeskim, ale również zagranicznym klientom.

2. Jakie konkretne usługi mają Pańśtwo do zaoferowania przewoźnikom?

Świadczymy usługi przewoźnikom działającym we wszystkich krajach europejskich. Mogą oni obiegać się o zwrot podatku VAT z całej Unii Europejskiej oraz z Norwegii i Szwajcarii, a także o zwrot podatku akcyzowego.

W ramach zwrotu podatku VAT klienci mogą wybrać jedną z kilku rodzajów usług, które różnią się przede wszystkim szybkością wypłaty podatku. Interesującą opcją jest możliwość wybrania sobie innej usługi dla każdego z krajów docelowych i możliwość jej zmiany zgodnie z aktualną sytuacją finansową firmy.

O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego można ubiegać się w sześciu krajach: Belgii, Francji, Słowenii, Hiszpanii, we Włoszech oraz na Węgrzech – Madison zapewnia refundację w każdym z nich. W przeciwieństwie do zwrotu podatku VAT, którego zasady są określone przez dyrektywy UE, zwrot podatku akcyzowego leży całkowicie w gestii państw członkowskich. Dlatego wciąż zmienia się liczba krajów, w których jest on możliwy do uzyskania, oraz warunki, które należy spełnić, aby móc się o niego ubiegać. Zmianie ulega np. okres, za który można żądać zwrotu podatku, czas rozpatrywania wniosków przez organy celne, czy też wymagania techniczne i formalne.

Poniższy wykres pokazuje, jak bardzo może przewoźnik obniżyć koszty tankowania, jeżeli korzysta z możliwości zwrotu podatku VAT i podatku akcyzowego w wyżej wymienionych krajach.

edcz
3. Jakie rodzaje dokumentów Państwo akceptują?

Madison to niezależna firma i właśnie ta niezależność jest kluczową zaletą w dziedzinie zwrotu podatków. Nasi klienci mogą łączyć dowolną liczbę kart paliwowych i korzystać z usług różnych dostawców urządzeń OBU według swoich bieżących potrzeb. Dzięki niezależności od spółek wydających karty płatnicze Madison oferuje klientom kompleksowe usługi w zakresie przetwarzania faktur od wszystkich wystawców oraz dokumentów gotówkowych. Naszym stałym klientom oferujemy również wymianę nieakceptowanych przez poszczególne urzędy skarbowe dokumentów gotówkowych na odpowiednie faktury, które mogą być przedstawione do zwrotu podatku VAT.

4. Jakie usługi ponosi przewoźnik za świadczone przez Państwa usługi?

Madison posiada prosty, przejrzysty system prowizji za refundacje, który zależy od rodzaju wybranej usługi i jest stały dla wszystkich krajów. Nasz system on-line umożliwia klientowi wygodne wyliczenie kwoty, której może się spodziewać, bez wychodzenia z biura.

5. Dlaczego nasi czytelnicy powinni wybrać właśnie Madison?

Madison dostosowuje się do potrzeb klienta i nieprzerwanie pracuje nad udoskonaleniem jakości swoich usług, czego dowodem jest udział firmy w procesie certyfikacji ISO 9001 a ISO 27001. Dbając o interesy naszych klientów, staramy się również nawiązywać kontakt z innym specjalistami na rynku transportu. Naszym celem jest zapewnienie szerszego wsparcia dla przewoźników, dlatego współpracujemy m. in. ze spółką SATUM, która jest jedną z czołowych firm pośrednictwa ubezpieczeniowego w Republice Czeskiej.

 

Uzyskaj ofere cenowa