Refundacja VAT

Towarowy transport drogowy to szkielet życia biznesowego. Firmy przewozowe muszą korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł w celu utrzymania działającej gospodarki firmy.

Najdroższa pozycja spośród wydatkowanych środków to jednoznacznie paliwo. Madison umożliwia odzyskanie podatku VAT zawartego w cenie paliw i zapłaconego w obrębie całej Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii.

Refundacja VAT Refundacja VAT
  • Zdejmiemy ciężar administracyjny z Twoich barków: zoptymalizuj podatki bez ponoszenia dodatkowych kosztów personalnych.
  • Nasze ceny są konkurencyjne i przejrzyste: niezależnie od kraju, w którym podatek został zapłacony, nasza opłata za pośrednictwo w jego zwrocie jest jednakowa i łatwo z niej obliczyć cene usługi.
  • Dla każdego kraju wybierz inny rodzaj refundacji – z możliwością zmienić go co kwartał!
  • Obok zwrotów podatku VAT zawartego w cenie paliw pośredniczymy również w refundacji VAT-u zawartego w cenie opłat drogowych, przewozów promowych, zakwaterowania oraz w kosztach napraw pojazdów.
  • Monitoruj własny cash flow: sprawdzaj stan swoich wniosków za pośrednictwem naszego bezpłatnego monitoringu www eMadison.
  • Na bieżąco śledzimy stan złożonych wniosków do momentu wypłacenia zwrotów – swoje środki odzyskasz w najkrótszym możliwym czasie.
  • Nasze usługi i ich świadczenie jest niezależne od fakturujących firm.
  • Nasi pracownicy posiadają głęboką wiedzę na temat przepisów podatkowych obowiązujących w danych krajach i są w bezpośrednim kontakcie z lokalnymi urzędami.
  • Nasza obsługa klienta wspiera i doradzi w wielu językach.
Pakiet usług Normalny Wstępnie finansowany Fakturowanie netto
Cechy Nawet dla każdego kraju indywidualnie można wybrać różny sposób fakturowania
Zwrot co rok albo co kwartał Zwrot co kwartał Zwrot co miesiąc
Zwrot zgodnie z harmonogramem władz podatkowych Zwrot w następnym miesiącu po kwartale, po poprzednio złożonym wniosku o zwrot, skierowanym do władz podatkowych. Zwrot w następnym miesiącu po wystawieniu faktury, po poprzednio złożonym wniosku o zwrot, skierowanym do władz podatkowych.
Największy zwrot przy najmniejszych kosztach Pomaga optymalizować cash- flow Waszego przedsiębiorstwa Stała płynność finansowa
Opcja do zwrotu niewielkich sum
Akceptowanie faktur gotówkowych
Oferta naszej firmy obejmuje cały teren usług
Dostępność usług Wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia i Szwajcaria Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy
Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania
Min. kwota VAT / kraj / wniosek o zwrot 400 euro na kwartał lub 50 euro na rok 400 euro na kwartał 200 euro na miesiąc

Z powrotem

UZYSKAJ OFERTĘ CENOWĄ