O NAMA

O NAMA

Najznačajnija stavka u prometu teretnog saobračaja je gorivo. DPH-PDV i trošarina na motornu naftu predstavlja značajni deo kupoprodajne cene goriva i to u raznoj meri u pojedinim zemljama.

Za našu mušteriju posredujemo vraćanje ovih poreza iz pojedinih zemalja u skladu sa pravnim propisima odredene zemlje, i to po mogućnosti u što najvećem opsegu.

Naša kompanija je bilo osnovana u godini 2001 i specijalizira se naime na administraciju u vezi sa vraćanjem međunarodnog DPH-PDV i trošarine transportnih kompanija. U sadašnjosti delujemo u celoj Evropskoj uniji, takođe u Norveškoj i Švicarskoj, gde rešavamo vraćanje DPH-PDV za našu mušteriju.

Kao jedna od prednjih evropskih kompanija, koje se specijaliziraju na vraćanje DPH-PDV, pripremamo godišnje prosečno 6 000 zahteva predstavljajućih oko 130 000 faktura.

Odaberite najkraći put povrata PDV i trošarine – zahtevajte ponudu koja Vama najviše odgovara još danas.

Nazad

ZAHTEVAJTE PONUDU CENE